0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K22 Cyber League
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۷
۱۰۶
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۰
۱۲۱
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Indiana Pacers (Cyber)
۹۸
۱۱۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۰۴
۱۳۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۳۶
۱۴۴
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۳۱
۱۲۱
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۴۳
۱۲۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۰
۱۲۳
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۸
۱۲۷
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Indiana Pacers (Cyber)
۸۷
۱۲۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Indiana Pacers (Cyber)
۸۸
۱۱۱
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۴۵
۱۳۵
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۱
۱۳۱
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۳
۱۳۲
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۲۰
۱۲۶
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۶
۱۰۹
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۲
۱۱۳
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۹۸
۱۲۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۲۰
۱۱۸
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۸
۱۱۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۴
۱۲۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Indiana Pacers (Cyber)
۷۵
۱۱۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۱
۸۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۲۲
۱۲۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۹۳
۱۰۱
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Indiana Pacers (Cyber)
۱۰۰
۱۲۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۹۳
۱۱۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۲
۱۳۰
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۲
۸۸
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۱۹:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۵۲
۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
inprogress
۱۹:۵۰
World
NBA 2K22 Cyber Championship
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۶
۱۱۳
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۲:۵۳
Toronto Raptors (Cyber)
۸۷
۱۱۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۴:۲۱
Golden State Warriors (Cyber)
۱۰۹
۱۱۶
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۵:۳۹
Chicago Bulls (Cyber)
۸۹
۸۰
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۷:۰۲
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۳۴
۱۲۷
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۳۰
۱۲۹
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۷:۰۹
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۲
۱۰۷
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۷:۴۰
Miami Heat (Cyber)
۱۲۸
۱۳۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۸:۲۲
Memphis Grizzlies (Cyber)
۵۷
۷۱
Miami Heat (Cyber)
inprogress
۱۹:۰۱
Milwaukee Bucks (Cyber)
۵۸
۳۹
Brooklyn Nets (Cyber)
inprogress
۱۹:۴۴
World
NBA 2K22 3x3
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۲
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۲
۱۴
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۴
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۳
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۲
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۳:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۳:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۳:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۳:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۴:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۴:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۳
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۵:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۵:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۵
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۵:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۵:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۵:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۶:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۶:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۶:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۶
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۶:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۶:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۶:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۷:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۷:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۷:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۰
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۷:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۷:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۸:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۸:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۸:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۸:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۸:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۳
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۹:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۹:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۹:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۹:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۹:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۷
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
inprogress
۱۹:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۰:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۰
۰
Phoenix Suns 2K22 3x3
inprogress
۲۰:۱۵
World
NBA 2K21 1x1
Kobe Bryant
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۰۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۴۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
James Harden
Finished
۰۵:۳۰
James Harden
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۰۰:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۰:۱۰
Luka Doncic
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۲۰
Tracy McGrady
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۳۰
Russell Westbrook
۱۳
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۰:۴۰
James Harden
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۱:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۱:۱۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۲۰
James Harden
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۴۰
Damian Lillard
۷
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۱:۵۰
LeBron James
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۲:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۲۰
James Harden
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۳۰
LeBron James
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۲:۵۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۰۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۳:۲۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۳:۴۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۳:۵۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۰۰
LeBron James
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۴:۱۰
Michael Jordan
۱۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۲۰
Tracy McGrady
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۴:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۴:۴۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۴:۵۰
Luka Doncic
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۱
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۲۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۵:۴۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۵:۵۰
Kawhi Leonard
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۰۶:۱۰
Bradley Beal
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۲۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۶:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۴۰
LeBron James
۱۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۵۰
Bradley Beal
۷
۱۱
James Harden
Finished
۰۷:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۰۷:۱۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۲۰
LeBron James
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۳۰
Kawhi Leonard
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۷:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۸:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۱۰
Michael Jordan
۱۶
۱۴
LeBron James
Finished
۰۸:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۸:۳۰
Damian Lillard
۱۲
۱۰
Bradley Beal
Finished
۰۸:۴۰
James Harden
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۵۰
LeBron James
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۹:۲۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
James Harden
Finished
۰۹:۳۰
Kobe Bryant
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۹:۵۰
Bradley Beal
۸
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۱۰:۰۰
James Harden
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۰:۱۰
Kawhi Leonard
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۲۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۳۰
Bradley Beal
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۰:۴۰
James Harden
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۵۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۱:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۱۱:۱۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۲۰
LeBron James
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۱:۳۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۱:۴۰
Luka Doncic
۱۲
۹
Russell Westbrook
Finished
۱۱:۵۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۲:۱۰
LeBron James
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۲:۳۰
Bradley Beal
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۲:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۵۰
Damian Lillard
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۱۳:۰۰
James Harden
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۳:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۱۳:۲۰
Bradley Beal
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۱۳:۳۰
Kawhi Leonard
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۱۳:۴۰
Damian Lillard
۳
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۳:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
James Harden
Finished
۱۴:۰۰
Luka Doncic
۹
۱۱
Bradley Beal
Finished
۱۴:۱۰
LeBron James
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۳۰
James Harden
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۴:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۴:۵۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۵:۰۰
Tracy McGrady
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۱۰
Damian Lillard
۴
۱۲
Michael Jordan
Finished
۱۵:۲۰
James Harden
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۵:۳۰
Luka Doncic
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۱۵:۵۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۶:۰۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۶:۱۰
James Harden
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۲۰
Kawhi Leonard
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۶:۳۰
LeBron James
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۶:۴۰
Bradley Beal
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۶:۵۰
Kobe Bryant
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۷:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
James Harden
Finished
۱۷:۱۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۷:۲۰
Tracy McGrady
۱۳
۱۵
Russell Westbrook
Finished
۱۷:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۱۷:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۷:۵۰
Bradley Beal
۱۰
۱۲
Damian Lillard
Finished
۱۸:۰۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۸:۱۰
LeBron James
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۱۸:۲۰
Kobe Bryant
۱۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۸:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۸:۴۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
James Harden
Finished
۱۸:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۱۳
Damian Lillard
Finished
۱۹:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۹:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۹:۲۰
LeBron James
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۱۹:۳۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۱۹:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
James Harden
Finished
۱۹:۵۰
Tracy McGrady
۱۰
۱۲
Michael Jordan
Finished
۲۰:۰۰
Luka Doncic
۴
۹
LeBron James
inprogress
۲۰:۱۰
Bradley Beal
-
-
Kawhi Leonard
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
World
Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۰
۶۴
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۰:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۶۳
۸۰
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۰:۴۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۴
۸۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۱:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۵۰
۷۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۱
۷۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۰
۶۷
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۶
۵۱
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۲:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۴
۶۶
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۱
۷۵
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Golden State Warriors (Cyber)
۶۵
۸۲
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۷
۷۶
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۴:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۶
۷۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۱۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۲
۶۷
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۵:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۶
۷۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۱
۷۶
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۶۴
۶۵
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۷:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۷۱
۸۱
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Phoenix Suns (Cyber)
۵۷
۷۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۸:۲۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۴
۶۸
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۸:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۷
۸۸
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۹:۰۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۲
۶۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۸
۷۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۰
۶۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۰:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۶۹
۸۵
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۰:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۳
۸۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۴۹
۷۷
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۱:۴۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۷۲
۸۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۵
۶۵
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۲:۵۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۷
۶۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۳:۱۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۴۷
۷۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۳:۳۷
New York Knicks (Cyber)
۸۳
۹۶
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۳:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۲
۷۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۷
۸۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۴
۷۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۵:۱۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۳
۷۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۵:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۷
۸۲
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۶:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۸
۹۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۶:۴۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۸
۶۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۷:۰۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۹۳
۶۸
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۷:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۷
۵۷
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۸:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۳
۷۰
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۸:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۸
۶۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۸:۴۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۱
۶۸
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۹:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۴۱
۵۲
San Antonio Spurs (Cyber)
inprogress
۱۹:۴۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۰
۵
Utah Jazz (Cyber)
inprogress
۲۰:۰۷